№29 мектепке дейінгі гимназия балабақшасы
Хабарландыру
Қосқан Автор   
30.06.16 07:40

№29 Балабақша бойынша 2016жылға ыдыс-аяқ сатып алуға

баға ұсыныстары бойынша жеңімпаз ЖК "Шохарбаева А.Ж" мен

678906 теңгеге келісім шарт жасасты.

Соңғы өзгертулер 30.06.16 07:42
 
Хабарландыру
Қосқан Автор   
30.06.16 07:39

№29 Балабақша бойынша 2016жылға кеңсе тауарларын сатып алуға

 

баға ұсыныстары бойынша жеңімпаз ЖК "Ак-Али"мекемесімен 278156

теңгеге келісім шарт жасасты.

 
Хабарландыру
Қосқан Автор   
30.06.16 07:33

№29 Балабақша бойынша 2016жылға жуу құралдарын

сатып алуға, баға ұсыныстары бойынша жеңімпаз ЖК "Айда"

мекемесімен 699899 теңгеге келісім шарт жасасты.

Соңғы өзгертулер 30.06.16 07:39
 
Хабарландыру
Қосқан Автор   
30.06.16 07:26

№29 Балабақша бойынша 2016жылға дәрі-дәрмек сатып алуға

126000теңге қаржы бөлінді.

Баға ұсыныстары конкурсы бойынша жеңімпаз

«Межбольничная аптека» ЖШС мекемесімен келісім шарт жасасты.

Соңғы өзгертулер 30.06.16 07:32
 
Мектепке дейінгі балалардың шыгармашылық қабілетін театр турлерін қолдану арцылы дамыту
Қосқан Жубаныш   
06.04.16 15:58

Мектепке дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін театр түрлерін
қолдану арқылы дамыту

Мектепке дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін театр түрлерін қолдану арқылы дамыту.
Білім мен тәрбие бастауын балалар балабақшадан алады. Бүгінгі таңда қоғамымыздың даму бағытында мектепке
дейінгі тәрбие саласы мамандарының алдында жан - жақты дамыған, сауатты, саналы, өзіндік орыны бар үлкенге
қүрмет көрсетіп, кішіге қамқор бола білетін азаматты тәрбиелеу мәселесі жүктеліп отыр. Бүлдіршіндердің білімді,
білікті, саналы болуында ойынның алатын орны ерекше.
Н. К Крупская: Мектепке дейінгі жастағы балалар үшін ойынның ерекше маңызы бар: о л ар үшін ойын - оқу, олар
үшін ойын - еңбек, олар үшін ойын - тәрбиенің маңызды түрі. Ойын - баланың алдынан өмірдің есігін ашып, оның
шығармашылық қабілетін оятып, танымдық қасиеттерін, зейінін, есте сақтау қабілетін, ауыз екі сөйлеу мәдениетін
дамытады. Ойын - баланың өмірді танудағы алғашқы қадамы. Ойынның түрлері көп, қазақ тілін үйретуде
театрландырылған ойындардың маңызы зор. Театрлық іс - эрекетте ертегілерді пайдалана отырып баланың ой - өрісін
дамыту, сонымен бірге тыңдай білуге, есте сақтау, түсіну, рөлге бөліп, қазақша әдемі сөйлей білу мәнерін арттырамыз.
Балаларға театр, әртістік өнер, сахналау, қойылым, сахна туралы түсінік беріп қызығушылығын оятамыз. Көріністерді
өзара сөйлесу дағдыларын дамыта отырып, бүлдіршіндердің тілді меңгеруіне деген сүйіспеншілікті арттырамыз. Театр
эр балаға қуаныш ұмтылмас эсер сыйлайды, оның көркемдік талғамын, еліктеуі мен қиялын дамытады. Әдетте адамның
жеке басының қасиеттері бес жасқа дейін қалыптасады екен. Сондықтанда да баланың жан - жақты қалыптасуы үшін мектеп
жасына дейінгі бүлдіршіндердің бойына жақсы, жағымды қасиеттерді сіңіре білу керек. Бала эр нәрсеге құмар, қызыққыш,
ол өзінің айналасында болып жатқан өзгерісті, тамаша қүбылыстарды сезінуге тырысады. Оның жан - жақты дамып, жеке
тұлға болып тәрбиеленуіне, тілінің дамуын театрландырылған ойындар арқылы жетілдіруге болады.
Мақсаты:
-   Мектеп жасына дейінгі баланың шығармашылығын театр түрлері арқылы дамытып, сөйлеу қабілеттерін жан - жақты
жетілдіру;
-   Қазақ тіліне деген қүрмет сезімдеріне тэрбиелеу. Міндеттері:
•   Балалардың тілін, сөйлеу мәдениеті мен дүниетанымын дамыту.
•   Балаларды адамгершілікке баулу.
•   Баланың қиялын есте сақтауын шығармашылық қабілетін дамыту, ойдан әңгіме, ертегі шығарып айтуға дағдыландыру.
Театрлық іс - әрекетті ертегілерді пайдалана отырып ойын дамыту.
•   Баланың әлеуметтік жэне эмоционалдық дамуына жағдай жасап, эр баланың
жеке дара әртістік, шығармашылық қасиеттерін ескере отырып, өзін қоршаған ортаға, адамдарға, құрбыларына, өзіне деген
қарым - қатынас мэдениетін қалыптастыру.
Күтілетін нәтиже:
Театр, оның түрлері туралы түсініктері болады; Қазақ тіліндегі еөздік қоры молаяды;
Диалог бойынша сөйлесу арқылы тіл мәдениетін жетілдіреді.
Геатрландырылған ойындар ойын - қойылымдары болып саналады, бүл жерде балаларға арналған көркемдік шығармаларды
сахналық қоймаларға айналдырып, оларды кейіпкер ретінде қатыетырудың маңызы зор. Баланы сахнада кейіпкер ретінде
ойната отырып, оның жеке түлғасын жан - жақты дамыту. Оның бойында әдебиетке, мәдениетке, өнерге деген қүштарлықты
ояту. Бүлдіршіндер сахнада шағын рөлдерде ойнау арқылы байланыстыра сөйлеуге, әдемі киініп, жинақы жүруге, үлкендермен
жэне өзге де балалармен тіл табыса білуге үйренеді. Жетілген диалог балалардың өз пікірін жеткізе білуге жетелейді.
Театрландырылған ойындар балалардың ой - өрісін кеңейтеді, балаларды эңгімеге араласуға, спектакль туралы ата - аналарына,
жолдастарына әңгімелеп беруге итермелейді. Бүның бэрі сөйлеу қабілетінің дамуына, диалог түрінде сөйлеп жеткізуге септігін
тигізеді.
Балабақшада қуыршақ театрын пайдаланудың тиімділігі
Элем бала өміріне біртіндеп кіреді. Бала ең алдымен оны үйде, балабақшада не коршап түрғанын үғынады. Біртіндеп өмірден
алған тәжірибесі көбейеді. Мектеп жасына дейінгі балалар өзінің айналасындағы қоршаған ортамен танысуға өте құштар. Бүл
баланың бірнеше сұрақтар қоюына әкеліп соғады. Яғни, балаға әлем аздап ғана сырын ашса, онда баланың білуге деген
құштарлығы арта түседі. Ойын- баланың бірінші әрекеті, сондықтан да оның мән-мағынасы ерекше. Қазақ халқының үлы ойшылы
Абай Қүнанбаев: «Ойын ойнап, эн салмай, өсер бала бола ма?», - деп айтқандай, баланың өмірінде ойын ерекше орын алады.
Мектеп жасына дейінгі балапардың зейіні түрақсыз болады. Оларды біркелкі жұмыс тез жалықтырады. Сондықтан олардың
зейінін үнемі қажетті бағытқа аудару үшін о
йын түрінде жүргізу қажет. Өйткені үйымдастырылған оқу іс-әрекетінде алған білімді ойынмен тиянақтау білімнің беріктігіне
негіз қалайды.
Ойын барысында баланың жеке басының қасиеттері қалыптасады. Баланың куанышы мен реніші ойында айқын көрінеді.
Ойын кезіндегі баланың психологиялық ерекшелігі мынада: олар ойланады, эмоциялық әсері үшқындалады, белсенділігі артады,
ерік қасиеті, қиял елестері дамиды, мүның бәрі баланың шығармашылық қабілеті мен дарынын үштайды. Мектеп жасына дейінгі
балалар көргендерін, байқағандарын, айналасынан естігендерін ойын кезінде қолданатын байқауға болады. Ойын айналадағы
болмысты бейнелейді. Ойын барысында балалар дүниені тани бастайды, өзінің күш жігерін жүмсап, сезімін білдіруге мүмкіндік
алады, адамдармен араласуға үйренеді.
Сондықтан да ойшыл үлы адамдар балаларды ойын арқылы оқыту керек деген ойға келді. Ойын арқылы оқыту, бүл ой көптеген
оқытушылар мен тәрбиешілерді қызықтырды. Грузин педагогы Ш.А.Амонашвили ойын арқылы балаларға өте қиын әлемдік танымды
түсіндіре білді. Ш.А.Амонашвили өз оқушыларымен ойын ойнағанда өзін балалармен бірдей қоя отырып, олардың көңіліне, ойына,
санасына пайдалы ұғымды беріп, өз ісіне сенімді болып, қиындықтарды жеңе білуге үйретті- баланың көздерінде білімге деген құштарлықты
байқады. Ойын арқылы оқытудың арқасында дидактикалық ойын пайда болды. Берілген ойындарды қолдану іс- эрекеттің эсерлігін
арттырып, балалардың логикалық ойлауын, математикалық қабілеттерін дамытады. Бұл ойындарды тэрбиешінің шығармашылықпен
түрлендіре отырып, балалардың психофизиологиялық ерекшеліктерін ескеріп, жаңа тақырыпты өткенде, өтілген материалды
қайталағанда, білімді тиянақтау кезінде іс-әрекеттің мазмүнына сай пайдалануға болады. Сондықтан, бұндай ойындар ойнау балалардың
ойлау, қабылдау, еліктеу қабілеті жэне заттардың түрін, түсін, көлемін ажырата білуін дамыта түсу үшін өте қажет.
Дидактикалық ойындарда міндетті түрде екі бала қатысатын ойындар түрін пайдаланған тиімді. Ойын арқылы оқыту үшін дидактикалық
ойындар қүрылған. Балаларға тапсырмалар ойын түрінде беріледі, бұл дидактикалық ойындардың негізгі ерекшеліктері. Балалар ойнау
арқылы белгілі бір білім, білік, дағдыларды жэне ойын әрекеттерін меңгереді. Әр дидактикалық ойынның танымдылық жэне тәрбиелік
мазмүны болады.
Ұсынылып отырған қүралда балалардың математика пэніне қызығушылығын арттыру мақсатында дидактикалық ойындар; қазақ ақын-
жазушыларының санға байланысты санамақтар, жаңылтпаштар; сергіту сәттері; іс-әрекеттің конспектісі
берілген, не үшін ойынды үйымдастыру керек жэне тэрбиешінің алға қойған максатына қалай жету деген сұрақтардың негізінде
құрастырылған. Ойындардың тиімділігі көп жағдайда тәрбиешінің көңіл-күйіне де байланысты болады. Әр ойынды өткізген кезде
тәрбиешіге шығармашылық қажет. Мектеп жасына дейінгі балалар мекемелерінде балалармен өткізілетін математиканың алғашқы
үғымдарын қалыптастыру іс-эрекетте ойынның мынадай түрлерін пайдалануға болады:
1) дидактикалық ойындар-логикалық ойлауын, математикалық қабілеттерін дамыту.
2)   санға байланысты санамақ, жаңылтпаштар, жүмбақтар-балалардың сандарды танып білуін, тілдерін жаттықтыру, есте сақтауын,
ойлау қабілеттерін дамыту.
3)  математикалық сергіту сэттері-кеңістікті бағдарлау, қимыл қозғалысты дамыту. Кұралда
дидактикалық ойындар мазмұны, ойынды ұйымдастырудың әдіс-тәсілдері көрсетілген.
Олар балалардың зейінін, есте сақтауын, байқағыштығын, көзбен мөлшерлеуін,
тапқырлығын дамытуға, математикалық білімдерін, икемділіктері мен дағдыларын,
заттарды түсі, өлшемі, пішіні бойынша топтастыруға, салыстыруға, ажыратуға,
кеңістік пен уақытты бағдарлауға үйрету. Балалардың логикалық ойлау, қабылдау,
есте сақтау қабілеттерін, зейінін, қолдың үсақ моторикасын дамытуға арналған.
Жоғарыда айтылған мақсаттарды шешуде нәтижесі үтымды болу үшін балалардың
қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыруда дидактикалық ойындардың
жинағын үсынамын.

 

 

 

 

Соңғы өзгертулер 22.04.16 06:11
 
<< Басы < Өткен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 келесі > Соңғы >>

Бет 6 из 18